• Nyheder
  • 30 % reduktion i brug af kemi

30 % reduktion i brug af kemi

Ny test: Spar minimum 30 % på kemi i forhold til hvad du bruger i dag med HARDI TWIN teknologien

Tests beviser at HARDI TWIN giver op til 30% reduktion i brug af kemi, og har mere end 80% mindre afdrift ved brug af samme typer dyser, hastighed, dosering og under samme vindforhold.

Hardi Twin Vemas 1

TWIN FORCE forsøg – hvad sker der på jord med lav eller ingen afgrøde?

HARDI TWIN blev testet på Flakkebjerg/Aarhus Universitet over en toårig periode fra 2017 og 2018.

Formålet med forsøget var at monitorere den difference af afsætning som skete under bommen, og den afdrift som sker ved siden af bommen, ved brug af en konventionel og en TWIN luftassisteret teknik.

Afsætning og afdrift, under to forskellige vindhastigheder, er testet ved 8 og 12 km/t med konventionel sprøjteteknik og ved 8, 12 og 16 km/t med TWIN luftas-sisteret sprøjteteknik.

En 24 meter HARDI TWIN trailersprøjte udstyret med LowDrift-025 dyser og et arbejdstryk på 3 bar blev brugt under testen.

I rapporten er der et større antal meget interessante fund

Fordelene ved TWIN FORCE luftassisteret sprøjtning viser at sprøjtehastigheder mellem 8 og 12 km/t og høje vindhastigheder ikke giver nogen udfordringer for kvaliteten af afsætningen.

Flakkebjerg test

Flakkenbjerg test Hardi Twin Vemas

Afsætningen er vist under bommen I forskellige afstande fra enden af bommen.
Vindretningen er fra venstre side.
Den mørkerøde farve er afsætningen fra den konventionelle bom og den lyserøde farve viser afsætningen fra TWIN bommen. Petriskålene er placeret 1 m, 3 m, 21 m og 23 m fra venstre side af bommen.
Testen blev udført ved lav/normal vindhastighed med den samme type dyser (LowDrift 025), samme hastighed og dosering.
Testen viser, at TWIN systemet er i stand til anbringe 30% mere kemi i petri-skålene end den konventionelle bom og mindre variation i doseringen fra venstre til højre.
I landbruget vil du i mange tilfælde beskytte og sikre at dine afgrøder har modtaget en tilpas mængde behandling, for at forhindre svamp, ukrudt, skadedyr osv. Denne test viser at TWIN systemet netop har evnen til at nå det niveau med 30 % mindre kemi.

TWIN luftassisteret sprøjteteknik

Graf Hardi Twin Vemas

Denne graf viser afdrift i stigende afstand fra det område som sprøjtes. Vindretningen er fra venstre side med petriskåle placeret på jorden fra 3 til 20 m fra højre bomside.
Vi kan se de forskellige kurver ved brug af konventionel sprøjteteknik og TWIN luftassisteret sprøjteteknik ved forskellige hastigheder. Afdriften er vist som en procentdel af den tildelte dosering.
Testen er udført ved lave/normale og høje vindhastigheder i 2017 & 2018. TWIN teknikken har 80 % lavere afdrift.

Konklusion:

Den mest jævne distribution blev fundet med TWIN systemet ved 8 & 12 km/t. Konventionel sprøjteteknik ved 8 km/t og 12 km/t gav den højeste afdrift. Sprøjtning med TWIN ved 12 og 16 km/t opnåede væsentligt lavere afdrift end brug af den konventionelle sprøjtemetode, dog med højere afdrift end ved brug af TWIN systemet ved 8 km/t.

Hardi Twin 1

Hardi Twin 2

Download Flyer som PDF

Vil du vide mere om HARDI TWIN?

Kontakt Vemas på 75 82 46 11.

Kontakt os

Vemas A/S    
Islandsvej 9   Telefon: 75 82 46 11
DK-7100 Vejle   info@vemas.dk

Åbningstider

  Lager / Salg Værkstedet
Mandag - Torsdag 7.30 - 16.00 7.30 - 15.45
Fredag 7.30 - 16.00 7.30 - 15.15
Lørdag  Lukket Lukket